[แปลไทย] มือซ้ายเอื้อมจันทร์ 左手指月–ซาติงติง 薩頂頂 | OST มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง香蜜沉沉燼如霜

Watch at Youtube
840,670 views
Next song
Auto next